ترخیص کالا | گروه بازرگانی مهر کالا | اظهار قبل از ورود

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com

دستورالعمل اظهار قبل از ورود کالا به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شد

دستورالعمل اظهار قبل از ورود کالا به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شد دستورالعمل اظهار قبل از ورود کالا براساس تبصره ۳ ماده ۳۹ قانون امور گمرکی تدوین و به گمرکات سراسر کشور جهت اجرا ابلاغ شده است. براساس این دستورالعمل اظهار قبل از ورود صرفاً برای مواردی است که کالا به گمرکات نرسیده است. در […]

ادامه مطلب