بخشنامه: گمرک جمهوری اسلامی ایران تاریخ صدور: ۱۴ شهریور ۱۳۹۴ شماره بخشنامه: ۸۹/۷۳/۵۲۶۰۹/۹۴/۵۶۳۰۷ مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره ۸۹/۷۳/۵۲۶۰۹/۹۴/۵۶۳۰۷ مورخ ۱۳۹۴/۳/۳۰ را خطاب به گمرکات اجرایی به شرح زیر اعلام نموده است: به پیوست تصویر نامه شماره ۹۴/۲۱۰/۱۷۲۲۶ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۴ اداره کل مقررات صادرات و واردات منضم به صورتجلسه کارگروه ماده ۱۲ قانون ساماندهی مبادلات مرزی مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۹ موضوع نحوه اظهار حمل الکترونیکی مرزنشینان در سامانه ارسال می گردد، خواهشمند است دستور فرمایید با رعایت کل مقررات در مورد بند ۲ و ۴ صورتجلسه مورد اشاره اقدام فرمایند. یاد آور می …