» اظهار حمل

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
نحوه اظهار حمل الکترونیکی مرزنشینان در سامانه ثبتارش

نحوه اظهار حمل الکترونیکی مرزنشینان در سامانه ثبتارش

بخشنامه: گمرک جمهوری اسلامی ایران تاریخ صدور: 14 شهریور 1394 شماره بخشنامه: 89/73/52609/94/56307 مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 89/73/52609/94/56307 مورخ 1394/3/30 را خطاب به گمرکات اجرایی به شرح زیر اعلام نموده است: به پیوست تصویر نامه شماره 94/210/17226 مورخ 1394/3/24 اداره کل مقررات صادرات و واردات […]

ادامه مطلب