مدیرکل گمرک استان همدان با بیان اینکه صادرات استان نسبت به دو سال قبل تغییر قابل توجهی دارد، گفت: اظهار از راه دور صادرکنندگان یکی از امتیازات گمرک استان است که از نظر هزینه و زمان ترخیص کالا نیز مزیت‌هایی وجود دارد. به‌گزارش ایسنا، جمال خشوعی چهارشنبه ۱۱ اسفند در کارگروه توسعه صادرات استان همدان، اظهار کرد: تعداد صادرکنندگان سال ۹۳، ۴۰ نفر بوده که در سالجاری به ۷۵ نفر افزایش یافته در حالیکه اگر رضایت از گمرک وجود نداشت، باید تعداد صادرکنندگان کاهش پیدا می‌کرد. صادرات ۸۰ درصد محصولات استان از سایر گمرکات انجام می‌شود وی با بیان اینکه …