» اظهار از راه

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
صادرات مشتقات

اظهار از راه دور؛ امتیاز گمرک همدان

مدیرکل گمرک استان همدان با بیان اینکه صادرات استان نسبت به دو سال قبل تغییر قابل توجهی دارد، گفت: اظهار از راه دور صادرکنندگان یکی از امتیازات گمرک استان است که از نظر هزینه و زمان ترخیص کالا نیز مزیت‌هایی وجود دارد. به‌گزارش ایسنا، جمال خشوعی چهارشنبه 11 اسفند در کارگروه توسعه صادرات استان همدان، […]

ادامه مطلب