رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: صادرکنندگان این استان با بیش از ۳۱۶ میلیون دلار صادرات در چهار ماهه نخست سال جاری، ۷۸ درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال قبل رقم زدند. به گزارش ایرنا محمدرضا قوام روز چهارشنبه در نشست کمیته پایش تجارت خارجی کرمان سالن کنفرانس سازمان صنعت، معدن و تجارت این استان افزود: یک میلیارد و ۱۶۹ دلار به عنوان سهم صادرات استان در نظر گرفته شده که توان رسیدن به این رقم در استان وجود دارد. وی اظهار کرد: واردات استان کرمان نیز در چهار ماهه نخست سال …