مقدمه سازمان غذا و دارو در راستای ارائه خدمات الکترونیک جهت سهولت کار با شرکتهای مرتبط با سازمان، اقدام به پیاده سازی سامانه جامع فرآورده های سلامت محور، نموده است. در این اقدام، با توجه به هماهنگی های صورت گرفته با سازمان توسعه تجارت، فرآیند صدور مجوز ورود به صورت سیستمی در سامانه پیاده سازی گردیده است.  این فرآیند امکان را برای شرکتهای واردکننده دارو فراهم آورده تا در اسرع وقت و بدون مراجعه حضوری به سازمان بتوانند مجوزهای ورود خود را تهیه نمایند. در فرآیند جدید صدور مجوز ورود، پس از ثبت اطلاعات پیش فاکتور در سامانه ثبتارش، اطلاعات …