گمرك ايران با اعلام اينكه فاز نهايي سامانه كارشناسي مجازي (متمركز) با موفقيت عملياتي شد، درخصوص بروز اختلالات جزيي در سامانه جامع گمركي توضيح داد. به گزارش روابط عمومي گمرك ايران، درخصوص مشكلات پيش آمده به غير از وسعت قابل توجه عمليات صورت گرفته در فاز نهايي كارشناسي متمركز مي‌توان به اين موضوع اشاره نمود كه با توجه به افزايش صددرصدي اظهارنامه‌هاي ورودي به سامانه كارشناسي متمركز، پيش‌بيني مي‌شد كه بار توزيع شده بر روي سرورها تا صددرصد افزايش يابد ليكن پس از انجام اين اقدام بيش از صد و هشتاد درصد ترافيك ورودي افزايش يافت كه از پيش‌بيني بسيار …