آمارهای گمرک ایران از واردات در هشت ماهه سال جاری نشان می‌دهد که کالاهای واسطه‌ای با سهم وزنی ۹۳ درصد و ارزش ۶۳ درصد بیشترین سهم را از کل واردات در این مدت داشته‌اند. به گزارش ایسنا، در هشت ماهه نخست سال جاری ۲۱ میلیون تن کالا به ارزش ۲۷ میلیارد و ۳۸۳ میلیون دلار از ۸۲ گمرک به ایران وارد شده است که در این میان هر کدام از سه بخش کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی سهم مشخصی از کل واردات را به خود اختصاص داده‌اند و بیشترین سهم نیز مربوط به کالاهای واسطه‌ای بوده است. سهم وزنی ۹۳ …