معاونت برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص معرفی پنج شرکت به عنوان شرکت های مجاز به استفاده از تسهیلات پیش بینی شده در ماده ۱۸ دستورالعمل اصلاحی ستاد ارسال و اعلام می دارد: شرکت های تولیدی صرفاً جهت صدور محصولات استاندارد سازی شده مندرج در پروانه بهره برداری مربوطه، مجاز به استفاده از تسهیلات موصوف به مدت یک سال از تاریخ ابلاغ نامه یاد شده می باشند …