ترخیص کالا | گروه بازرگانی مهر کالا | اطلاعیه گمرک

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
ضرورت درج اطلاعات صاحبان كالا در بارنامه و ترخيصيه

قابل توجه بازرگانان محترم : تغییرات الزامی جدید در بارنامه

گمرك ايران در اطلاعيه اي از صاحبان كالا، اظهار كنندگان و شركت هاي كشتيراني درخواست كرد تا با توجه به راه اندازي پنجره واحد تجارت فرامرزي و مانيفست الكترونيكي، اطلاعات كامل صاحبان كالا را در بارنامه و ترخيصيه قيد نمايند.

ادامه مطلب