مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: در تفاهم اخیر گمرک و سازمان بنادر موضوع اصلی و مهم الکترونیکی شدن ارائه اطلاعات است و من اطلاعی از عدم رضایت گمرک از اطلاع‌رسانی سازمان بنادر ندارم. در مورد تفاهم‌نامه اخیر سازمان بنادر و دریانوردی و گمرک جمهوری اسلامی ایران در حوزه ارائه اطلاعات متقابل فی‌مابین، اظهار داشت: اوایل شهریور ماه امسال تفاهم‌نامه‌ای در این باره به امضا رساندیم، اما این اولین تفاهم‌نامه بین گمرک و سازمان بنادر برای ارسال اطلاعات نبود و از گذشته تعاملات و تفاهمات زیادی بین دو طرف وجود داشت. وی افزود: بحث اصلی در این حوزه موجب ارائه …