» اصول بیمه

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
اصول حاکم بر قرارداد بیمه

اصول حاکم بر قرارداد بیمه

اصول حاکم بر قرارداد بیمه   اصل (حد اعلای) حس نیت ( good faith ) تمام قراردادها و روابط باید مبتنی بر حسن نیت باشند ولی در بیمه، حسن نیت از عوامل اساسی تنظیم رابطه بین تعهدات طرفین است. برای طرف بیمه گر این امکان وجود ندارد که قبل از صدور بیمه نامه و قبول […]

ادامه مطلب