طبق آمار گمرک در ۴ ماه منتهی به تیر سال ۹۵، ۱۱۸۵ تن کلر صادر شده است. گفتنی است که این تعداد به ارزش دلاری ۸۱۸,۲۸۷و ارزش ریالی ۲۴,۹۳۸,۷۴۸,۸۵۳ برای کشور ارز آوری داشته است.