» اصلی کلر ایرانی

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
اصلی کلر ایرانی

عراق مشتری اصلی کلر ایرانی

طبق آمار گمرک در 4 ماه منتهی به تیر سال 95، 1185 تن کلر صادر شده است. گفتنی است که این تعداد به ارزش دلاری 818,287و ارزش ریالی 24,938,748,853 برای کشور ارز آوری داشته است.

ادامه مطلب