» اصلاح اشتباه تایپی

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com

تعطیلی بندر ابونصر | اصلاح اشتباه تایپی (5 آبان 93)

تيتر بخشنامه‌ها: بخشنامه گمرک ایران در خصوص تعطیلی بندر ابونصر فراهی افغانستان (در مرز ماهیرود) به مدت 4 روز بخشنامه گمرک ایران در خصوص اصلاح اشتباه تایپی در تصویب نامه شماره 45798/ت50005هـ بخشنامه‌هاي گمرك و ساير بخشنامه‌ها 5 آبان 93 دانـلــود فایل

ادامه مطلب