تيتر بخشنامه‌ها: بخشنامه گمرک ایران در خصوص تعطیلی بندر ابونصر فراهی افغانستان (در مرز ماهیرود) به مدت ۴ روز بخشنامه گمرک ایران در خصوص اصلاح اشتباه تایپی در تصویب نامه شماره ۴۵۷۹۸/ت۵۰۰۰۵هـ بخشنامه‌هاي گمرك و ساير بخشنامه‌ها ۵ آبان ۹۳ دانـلــود فایل