ترخیص کالا | گروه بازرگانی مهر کالا | اصلاحات گمرکی

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
گمرک ایران

آشنایی با تعاریف گمرکی

حق العمل گمرکی شخصی که به امور گمرکی و اظهارنامه کلا به گمرکی اشتغال داشته و به طور غیر مستقیم امور گمرکی را از طرف شخصی دیگر انجام می دهد. قانون گمرکی شامل مقررات قانون و آئین نامه ای مربوط به ورود و صدور کالا و آنچه که مخصوصاً اعمال و اجرای آن به عهده […]

ادامه مطلب