ترخیص کالا | گروه بازرگانی مهر کالا | اصطلاحات مفید بازرگانی

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
گواهی بازرسی

اصطلاحات مفید بازرگانی

•اسناد حمل: بارنامه به منزله سند قرارداد حمل، رسید دریافت کالا و سند مالکیت آن است و همچنین سندی است که زمان ادعای خسارت از شرکت بیمه می‌تواند به عنوان پشتوانه مورد استفاده واقع شود. جزییات مندرج در بارنامه باید شامل موارد زیر باشد: شرح کالا ـ علایم و یا شماره‌های تجاری ـ نام کشتی […]

ادامه مطلب