بخشنامه: گمرک جمهوری اسلامی ایران تاریخ صدور: ۱۰ آبان ۱۳۹۴ شماره بخشنامه: ۲۵۱/۹۴/۱۴۴۴۳۵ بخشنامه گمرک ایران در خصوص ابلاغ فهرست اشتباهات تایپی کتاب مقررات صادرات و واردات به پیوست تصویر نامه شماره ۹۴/۲۱۰/۳۲۱۷ مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۸ سازمان توسعه تجارت ایران منضم به فهرست برخی از اشتباهات تایپی کتاب مقررات صادرات و واردات در شانزده ردیف جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت کامل مقررات ارسال می گردد. فهرست اشتباهات تایپی با شرح زیر است: