» اشتباهات تایپی

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com

ابلاغ فهرست اشتباهات تایپی کتاب مقررات صادرات و واردات

بخشنامه: گمرک جمهوری اسلامی ایران تاریخ صدور: 10 آبان 1394 شماره بخشنامه: 251/94/144435 بخشنامه گمرک ایران در خصوص ابلاغ فهرست اشتباهات تایپی کتاب مقررات صادرات و واردات به پیوست تصویر نامه شماره 94/210/3217 مورخ 1394/6/28 سازمان توسعه تجارت ایران منضم به فهرست برخی از اشتباهات تایپی کتاب مقررات صادرات و واردات در شانزده ردیف جهت […]

ادامه مطلب