ترخیص کالا | گروه بازرگانی مهر کالا | استفاده خاص

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
تعهد

تعهد نامه انطباق کالا خاص

( تعهد وارد کننده کالا برای استفاده خاص) نمونه فرم تعهد شهید رجایی مربوط به شرکت وارد کننده ( غیر تولیدی ) جهت استفاده در واحد تولیدی  

ادامه مطلب