چگونگي استعلام پروانه الكترونيكي و استفاده از كارتابل پنجره واحد تجارت فرامرزي در قالب فيلمي منتشر شد. به گزارش روابط عمومي گمرك ايران به نقل از دفتر فن آوري اطلاعات و ارتباطات با عنايت به مصوبه شوراي معاونين در خصوص معرفي سامانه جامع گمركي به عموم در سايت گمرك جمهوري اسلامي ايران ، فيلم آموزش استعلام پروانه الكترونيكي گمرك و آموزش چگونگي استفاده از كارتابل پنجره واحد تجارت فرامرزي تهيه و در سايت www.aparat.com/infoatmersadadotir بارگذاري گرديده است . همچنین می توانید این ویدئو ها را از لینک های زیر دریافت نمایید. آموزش استعلام پروانه الکترونیکی گمرک آموزش کارتابل به نقل …