مدیرکل گمرک استان همدان از ارسال کالای صادراتی صادرکنندگان خوشنام بدون بررسی فیزیکی خبر داد و گفت: سامانه جامع امور گمرکی روند صادرات استان همدان را تسهیل کرد. گمرک استان همدان در سال ۹۴ و نیمه نخست امسال اقدام به اجرای سامانه جامع امور گمرکی کرده و به طور کامل در این راستا به تجار و بازرگانان خدمت ارائه می‌دهد. وی با اشاره به اینکه اجرای دور اظهاری و دریافت الکترونیکی مجوزهای لازم از سازمان‌های متولی از ابتکارات گمرک همدان برای تسهیل فرآیند صادرات کالا بوده است افزود: صدور پروانه الکترونیکی و حذف کاغذ برگ سبز، ارتباط الکترونیکی با ۱۱ …