به گزارش روابط عمومي گمرك ايران ، اين تسهيلات همزمان با فرارسيدن هفته دولت و با افزايش تعداد گمركات مجهز به سامانه اظهار از راه دوربه خدمت گيرندگان در گمرك ارائه مي شود . طاهره هامون نورد ناظر گمركات استان سيستان و بلوچستان در اين خصوص گفت : سامانه اظهار از راه دور هم اكنون در گمركات زاهدان ، چابهار ، ميلك و ميرجاوه راه اندازي ودرحال اجراست . وي افزود : وارد كنندگان ، صادر كنندگان و صاحبان كالا مي توانند كالاهاي خود را به روش الكترونيكي و بدون نياز به حضور فيزيكي و تنها به دسترسي به اينترنت …