» استاندار زنجان

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
ترخیص کالا

تقدير دو تشكل بزرگ خصوصي از عملكرد گمرك زنجان

ارزيابي مثبت رئيس كل از عملكرد مدير اين گمرك دوتشكل بزرگ خصوصي در حالي از عملكرد گمرك زنجان تقدير كردند كه دكتر كرباسيان رئيس كل گمرك ايران هم عملكرد مدير اين گمرك را مثبت ارزيابي كرد. به گزارش روابط عمومي گمرك ايران ، اتاق بازرگاني و صنايع ، معادن و كشاورزي استان زنجان در نامه […]

ادامه مطلب