در سیستان و بلوچستان، عبدالستار مراد در دیدار با مدیرعامل منطقه آزاد چابهار بیان کرد: بندر چابهار یک بندر مهم در حاشیه آب‌های گرم اقیانوس هند و دریای عمان است و به همین علت قادر است در تمامی طول سال امکان انتقال کالا به آسیای میانه را فراهم کند. وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی افغانستان در ادامه اظهار کرد: افغانستان یک کشور محاط به خشکی است؛ بخاطر رشد اقتصادی باید تلاش کنیم به آبهای منطقه دسترسی سریع و خوب پیدا کنیم. وی خاطرنشان کرد: کالاها و مواد معدنی کشور افغانستان از طریق بندر راهبردی و اقیانوسی چابهار به نقاط مختلف جهان …