» ازرگانان افغانی

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
بندر چابهار

تمایل بازرگانان افغانی برای سرمایه‌گذاری در بندر چابهار

در سیستان و بلوچستان، عبدالستار مراد در دیدار با مدیرعامل منطقه آزاد چابهار بیان کرد: بندر چابهار یک بندر مهم در حاشیه آب‌های گرم اقیانوس هند و دریای عمان است و به همین علت قادر است در تمامی طول سال امکان انتقال کالا به آسیای میانه را فراهم کند. وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی افغانستان در […]

ادامه مطلب