معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه به دنبال امضای موافقت نامه تعرفه ترجیحی بین ایران و ارمنستان هستیم، گفت: مشکلات تامین مالی پروژه خط سوم انتقال برق ارمنستان به ایران برطرف شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری صبح امروز پنجشنبه در همایش اقتصادی و تجاری مشترک ایران و ارمنستان گفت: ایران و ارمنستان دو همسایه دیرین و قدیمی هستند که از دیرباز، روابط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گسترده‌ای داشته‌اند. وی افزود: این روابط در طول تاریخ، فراز و نشیب‌هایی داشته، ولی هیچگاه قطع نشده است. هم اکنون در ایران تعدادی از ارامنه زندگی می‌کنند که …