» ارز متقاضی

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
ارز متقاضی

تعرفه های مشمول ارز متقاضی

بخشنامه: سازمان توسعه تجارت تاریخ صدور: 14 شهریور 1394 شماره بخشنامه: 94/210/35663   بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در مورد تعرفه های مشمول ارز متقاضی مدیرکل دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران بخشنامه شماره 94/210/35663 مورخ 1394/6/10 را خطاب به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها به شرح زیر اعلام نموده […]

ادامه مطلب
بخشنامه ها

فهرست تعرفه های مشمول ارز متقاضی

بخشنامه: سازمان توسعه تجارت تاریخ صدور: 21 مرداد 1394 شماره بخشنامه: 94/210/30133 مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران بخشنامه شماره 94/210/30133 مورخ 1394/5/18 را خطاب به سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها به شرح زیر اعلام نموده است: به اطلاع می رساند، تعرفه های مشمول ارز متقاضی به شرح جدول […]

ادامه مطلب

بخشنامه جدید گمرک در خصوص شرایط بهره گیری از ارز مبادله ای و ارز متقاضی

برخی از متقاضیان جهت بهره گیری از نرخ ارز مبادله ای اقدام به اظهار تعرفه های ناصحیح هنگام ثبت سفارش کالای خود نموده و ثبت سفارش بر هعمان مبنا طبق اظهار متقاضی تایید و صادر می گردد. لذا دستور فرمایید بر اساس مفاد نامه فوق الذکر مراتب به شرح ذیل اقدام نمایند:

ادامه مطلب