دولت بهار: سازمان توسعه تجارت اختصاص ارز مبادله به واردات مرغ به هر صورت اعم از تازه و منجمد قعطه بنددی شده و سربریده را ممنوع و ثبت سفارش آن را منوط به ارز متقاضی(آزاد ) کرد. پ سازمان توسعه تجارت با صدور اطلاعیه به سازمان های صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان کشور اختصاص ارز مبادله‌ای برای واردات مرغ به هر صورت اعم از تازه و منجمد، قعطه بندی شده و سربریده را ممنوع و ثبت سفارش آن را منوط به ارز متقاضی(آزاد ) کرد. بر اساس این ابلاغیه، اختصاص ارز مبادله‌ای به واردات کره به هر شکلی ممنوع …