بخشنامه گمرک ایران در خصوص ابلاغ چند مورد جهت استفاده از مخازن شرکت فراسکو مستقر در اسکله نفتی سهیل برای ذخیره‌سازی و صادرات فرآورده‌های نفتی   بخشنامه گمرک ایران در خصوص ممنوعیت اختصاص ارز مبادله‌ای به پرمنگنات پتاسیم با شماره تعرفه ۲۸۴۱۶۱۰۰ دانلود فایل