» ارز دولتی

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
ارز مبادرات شیمیای

اختصاص ارز دولتی برای واردات یک محصول شیمیایی ممنوع شد

این سازمان طی بخشنامه‌ای واردات پرمنگنات پتاسیم به کشور را صرفا از طریق ارز متقاضی مجاز دانست و هرگونه ثبت سفارش آن را با ارز دولتی ممنوع اعلام کرد. این محصول شیمیایی که کاربردهایی مانند تصفیه و ضدعفونی آب، سنتز کننده شیمیایی، تصفیه پساب های صنعتی و …دارد، سال گذشته به میزان 1900 تن و […]

ادامه مطلب