این سازمان طی بخشنامه‌ای واردات پرمنگنات پتاسیم به کشور را صرفا از طریق ارز متقاضی مجاز دانست و هرگونه ثبت سفارش آن را با ارز دولتی ممنوع اعلام کرد. این محصول شیمیایی که کاربردهایی مانند تصفیه و ضدعفونی آب، سنتز کننده شیمیایی، تصفیه پساب های صنعتی و …دارد، سال گذشته به میزان ۱۹۰۰ تن و به ارزش بیش از ۴.۶ میلیون دلار وارد کشور شد. این در حالی است که با وجود واردات جزیی این محصول از ایتالیا در سال گذشته، کشور چین صادرکننده عمده آن به ایران است که تا سال گذشته بیش از ۹۵ درصد آن را تامین …