» ارز استان

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
خودروهای ترانزیتی

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و مشکل با خودروهای ترانزیتی

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران گفت: یکی از بزرگترین معضلات استان تهران در واردات حجیم کالاهای خارجی ،خودروهای ترانزیتی است که عملا تردد آن ها قانونی است. علی اکبر پور احمدنژاد دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران  با اشاره به اینکه محدوده ترددی عمده خودروهای ترانزیت […]

ادامه مطلب