دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران گفت: یکی از بزرگترین معضلات استان تهران در واردات حجیم کالاهای خارجی ،خودروهای ترانزیتی است که عملا تردد آن ها قانونی است. علی اکبر پور احمدنژاد دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران  با اشاره به اینکه محدوده ترددی عمده خودروهای ترانزیت در کشور، استان تهران نیست اظهار داشت: متاسفانه یکی از بزرگترین معضلات استان تهران در واردات حجیم کالاهای خارجی ،خودروهای ترانزیتی است که عملا تردد آن ها قانونی است، اما به دلیل تغییر جهتی که در مسیر انجام می دهند و یا در مبادی خاص …