» ارز آوری

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
کریدور گمرکی ایران

گمرک سمنان ۷۵ میلیون دلار ارز آوری برای کشور داشته است

مدیرکل گمرک استان سمنان گفت: این استان از ابتدای سال تا کنون ۷۵میلیون و ۵۴۹ هزار و ۳۴۰ دلار ارز آوری را برای اقتصاد ایران اسلامی در باب صادرات به ارمغان آورده است. علی سعدالدین صبح دوشنبه در نشست خبری خود به میزبانی گمرک سمنان با بیان اینکه صادرات این استان به کشورهای خارجی از […]

ادامه مطلب