طبق آمار گمرک در ۴ ماه منتهی به تیر سال ۹۵،  ۸۴تن  لوازم تزئینی صادر شده است. گفتنی است که این تعداد به ارزش دلاری ۳۷۹,۱۱۹ و ارزش ریالی ۱۱,۵۲۹,۲۰۷,۸۴۷ برای کشور ارز آوری داشته است.