ترخیص کالا | گروه بازرگانی مهر کالا | ارزیابی کالا

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
روشهاي ارزیابی انطباق کالاهاي وارداتی

روشهاي اخذ گواهینامه انطباق با استاندارد اجباری

در صورتی که کالا مشمول استاندارد اجباری باشد، اخذ گواهینامه انطباق با استاندارد اجباری ( CERTIFICATE OF CONFORMITY ) از سازمان ملی استاندارد ( IRAN NATIONAL STANDARD ORGANIZATION ) و ارائه به گمرک ( IRICA: Islamic Republic of Iran Customs Administration ) جهت ترخیص کالا ضروری است.   گواهینامه انطباق با استاندارد را می توان […]

ادامه مطلب