گمرک طی بخشنامه‌ای نحوه ارزش‌گذاری خودروهای کیا مدل ۲۰۱۶ را اعلام کرد.     گمرک با انتشار بخشنامه‌ای ارزش انواع سواری کیا مدل سال ۲۱۰۶ ساخت کره جنوبی را به تفکیک ارزش‌ها بدون در نظر گرفتن قیمت حمل و نقل، قیمت حمل با کشتی و ارزش نهایی گمرکی آن اعلام کرد. در این بخش‌نامه آمده است که در اجرای تبصره ۶ قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره ۵۸۲ کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش انواع سواریهای kia سال ۲۰۱۶ ساخت کره جنوبی به نمایندگی شرکت مربوطه به شرح جدول ذیل ارسال می‌شود. مقتضی است …