بخشنامه: گمرک جمهوری اسلامی ایران تاریخ صدور: ۸ مهر ۱۳۹۴ شماره بخشنامه: ۱۸۸/۲۴/۲۰۶/۴۰۹۲/۱۰۵۵۱۵ ارزش گمرکی خودروهای هیوندایی (Hyundai) مدل ۲۰۱۶ به نمایندگی شرکت آسان موتور مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره ۱۸۸/۲۴/۲۰۶/۴۰۹۲/۱۰۵۵۱۵ را به شرح زیر اعلام نموده است: در اجرای تبصره ۶ قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه ۵۸۳ مورخ ۳/۶/۹۴ کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش انواع مدل سواری های Hyundai سال ۲۰۱۶ ساخت کره جنوبی به نمایندگی شرکت آسان موتور به شرح جدول ذیل ارسال می گردد. مقتضی است دستور فرمایند ارزش گذاری سواری های وارداتی …