بخشنامه: گمرک جمهوری اسلامی ایران تاریخ صدور: ۸ مهر ۱۳۹۴ شماره بخشنامه: ۴۹۹/۲۴/۲۰۶/۷۴۰۲/۲۲۱۲۲۲ ارزش گمرکی خودروهای سواری هوندا (HONDA) مدل ۲۰۱۵ به نمایندگی شرکت مدیا قشم نام خودرو آمریکا Model FOB (USD) Freight (USD) C&F Bandar Abbas (USD) سواری هوندا آکورد آمریکا Honda Accord LXB 2.4L – VTEC ۲۶۹۶۵ ۶۲۵ ۲۷۵۹۰ سواری هوندا آکورد آمریکا Honda Accord EXA 2.4L – VTEC ۲۹۴۶۵ ۶۲۵ ۳۰۰۹۰ سواری هوندا آکورد آمریکا Honda Accord EXB 2.4L – VTEC ۳۲۱۷۰ ۶۲۵ ۳۲۷۹۵ سواری هوندا آکورد ساخت (مونتاژ) چین Honda Accord LXA 2.4L – VTEC ۲۴۸۰۰ ۶۲۵ ۲۵۴۲۵ سواری هوندا آکورد ساخت (مونتاژ) چین Honda Accord …