» ارزش گمرکی خودروهای تویوتا 2016

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
ارزش گمرکی خودروهای سواری تویوتا (TOYOTA) مدل 2016

ارزش گمرکی خودروهای سواری تویوتا (TOYOTA) مدل 2016

بخشنامه: گمرک جمهوری اسلامی ایران تاریخ صدور: 25 مهر 1394 شماره بخشنامه: 241/24/206/3550 بخشنامه گمرک در مورد پرایس لیست سواری های TOYOTA مدل سال 2016 در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 585 مورخ 94/6/16 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت، پرایس لیست انواع مدل سواریهای TOYOTA […]

ادامه مطلب