ترخیص کالا | گروه بازرگانی مهر کالا | ارزش کامیون کشنده

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com

اعلام ارزش یک مدل کامیون کشنده FAW سال 2014

مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش کامیون کشنده FAW سال 2014 ساخت چین به نمایندگی شرکت سیبا موتور به شرح جدول زیر ارسال می گردد.مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری کامیون وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.

ادامه مطلب