» ارزش کالای صادراتی در گمرک

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com

اطلاعیه گمرک در مورد تعیین ارزش کالاهای صادراتی فاقد سابقه در بانک اطلاعات ارزش

✅ اطلاعیه گمرک در مورد تعیین ارزش کالاهای صادراتی فاقد سابقه در بانک اطلاعات ارزشدفتر بررسی و تعیین ارزش گمرک جمهوری اسلامی ایران در مورد نحوه تعیین ارزش کالاهای صادراتی که ارزش آنها در بانک اطلاعات ارزش موجود نیست، اطلاعیه‌ای صادر کرد. در این اطلاعیه آمده است: در مواردی که ارزش گمرکی کالای صادراتی در بانک […]

ادامه مطلب
آشنایی با اصطلاحات بازرگانی و گمرکی

آشنایی با اصطلاحات بازرگانی و گمرکی

هر کالایی که به عنوان صادرات به گمرک اظهار می شود صرفنظر از قیمتی که طبق قرارداد برای آن تعیین شده به طور کلی فارغ از ارزش کالا در خارج دارای قیمتی است که قبلا توسط مرجع رسمی دولتی تعیین شده و به صورت فهرست قیمتهای صادراتی در اختیار گمرک , بانک و سایر سازمانها قرار می گیرد.

ادامه مطلب