ليست جديد ارزش هاي گمركي پايه اعلام شد تازه ترين اقدام گمرك براي تسهيل و شفاف سازي تجارت ليست جديد ارزش هاي گمركي پايه اعلام شد گمرك ايران در تازه ترين اقدام براي تسهيل و شفاف سازي تجارت ، ليست جديد ارزش هاي گمركي پايه را اعلام كرد. به گزارش روابط عمومي گمرك ايران، خداكرم اسكندري مدير كل دفتر بررسي و تعيين ارزش با بيان اين مطلب گفت: بمنظور شفاف سازي ، حمايت از توليد داخلي ، كاهش اختلافات ، اطلاع واردكنندگان كالا از ارزش هاي گمركي پايه و در اجراي استاندارد ۵-۹ كنوانسيون تجديد نظر شده كيوتو در مورد …