مدیرکل گمرک استان زنجان گفت: ارزش کالاهای صادراتی از گمرک این استان طی هشت ماه گذشته ۱۱۱ میلیون و ۸۹۹ هزار دلار ثبت شد. وی یادآورشد: طی این مدت ۱۷۶ میلیون و ۹۰۹ هزار دلار، واردات کالا از گمرک استان ثبت شده است. برکابیان وزن کالاهای وارداتی را ۸۹ هزار و ۴۹۳ تن و ارزش کالاهای ورود موقت طی هشت ماه گذشته را ۱۱ میلیون و ۶۸۸ هزار و ۱۲۸ دلار اعلام کرد. مدیرکل گمرک استان زنجان گفت: در این مدت ۲۳۳ بسته پستی به ارزش ۶ هزار و ۷۴ دلار صادر و ۴۱۲ بسته پستی به ارزش ۱۰ هزار …