واردات ایتالیا از ایران در سال میلادی گذشته با افزایش بیش از ۳ برابری نسبت به سال قبل از آن به ۴۴۰ میلیون یورو رسید.