به گزارش معاونت نظارت بر اجرای استاندارد ، اسامی واحدهای تولیدی متخلف که اقدام به جعل علامت استاندارد کرده اند به شرح زیر اعلام می شود :