حجت الاسلام والمسلمين مصطفي پورمحمدي وزير دادگستري گفت : يكي از دستگاه هاي اجرايي كه روي آن كار شده سيستم گمركي است. از سال گذشته سيستم گمركي در گمرك وارد شد و درآمد گمركي ما ظرف دو سال گذشته دو برابر شده و قاچاق نيز كاهش يافته است. به گزارش روابط عمومي گمرك ايران به نقل از روابط عمومي وزارت دادگستري، حجت الاسلام والمسلمين مصطفي پورمحمدي با حضور در برنامه نگاه يك شبكه يك سيما به سامانه جامع گمركي اشاره كرد و گفت: اگر گمرك ما سيستم كامل نداشته باشد واقعاً‌ اقتصادمان سلامت نيست و يكي از دستگاه هاي اجرايي …