» اجلاس جاده ابریشم جدید

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
سخنراني دكتر كرباسيان دراجلاس جاده ابریشم جدید

سخنراني دكتر كرباسيان در اجلاس جاده ابریشم جدید

دكتر مسعود كرباسيان رئيس كل گمرك ايران در اجلاس جاده ابريشم جديد و در جمع بيش از 180 وزير ، روساي گمركات و سازمانهاي بين المللي در چين سخنراني كرد.

ادامه مطلب