» اتومبیل بدون راننده

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
اتومبیل بدون راننده گوگل +عکس

اتومبیل بدون راننده گوگل +عکس

گوگل تست عمومی اتومبیل بدون راننده و با راننده خودکار خود را از تابستان امسال آغاز می‌کند.

ادامه مطلب