وزیر اقتصاد اتریش از تدوین نقشه راه همکاری های اقتصادی و تجاری ایران و اتریش تا سال ۲۰۲۰ خبر داد و گفت: آینده روشنی پیش روی روابط با ایران وجود دارد. محسن جلال پور در نشست تجاری ایران و اتریش گفت: دوره طولانی از همکاری های جدی میان ایران و اتریش به ثبت رسیده و بخش خصوصی ایران تمایل دارد در فضای جدید نقش آفرینی جدیدی را با اتریش داشته باشد. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: سفر هیئت تجاری اتریش تعداد زیادی از شرکت های صاحب نام این کشور گویای این است که طرف اتریشی نیز …