اجلاس سالانه اتحادیه بیمه‌گران اعتبار صادراتی و سرمایه‌گذاری کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه «اتحادیه برن» و «کلوپ پراگ» ۲۱ تا ۲۶ اردیبهشت در فلورانس ایتالیا به میزبانی صندوق ضمانت صادرات این کشور (ساچه-SACE) برگزار خواهد شد.