» اتحادیه اوراسیا

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
امضای توافقنامه تجارت آزاد میان اتحادیه اوراسیا و ایران

امضای توافقنامه تجارت آزاد میان اتحادیه اوراسیا و ایران

یک مقام ارشد اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت: اعضای این اتحادیه با امضای توافقنامه تجارت آزاد با ایران موافقت کردند.

ادامه مطلب