» اتحادیه اروپا

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
دیدار سفرای اتحادیه اروپا با وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران

دیدار سفرای اتحادیه اروپا با وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران

سفرای اتحادیه اروپا در دیداری با وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان بر ارتقای همکاری های اقتصادی متقابل تاکید کردند.

ادامه مطلب
پالایشگاه های گازی اسپانیا ، درب ورود گاز ایران به اتحادیه اروپا

پالایشگاه های گازی اسپانیا ، درب ورود گاز ایران به اتحادیه اروپا

‘خوسه مانوئل سوریا’ وزیر صنعت،انرژی و گردشگری اسپانیا گفت :در صورت توافق نهایی ایران با قدرت ها در مذاکرات هسته ای، پالایشگاه های گازی اسپانیا درب ورود گاز ایران به اتحادیه اروپا خواهند بود.

ادامه مطلب