رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان آنکه آمریکایی ها اقداماتی را برای تشکیل اتاق مشترک بازرگانی با ایران آغاز کرده اند، گفت: چنانچه این اتاق مشترک شکل بگیرد ما نیز طبق قانون دو ماه پس از آن اتاق مشترک ایران و آمریکا را تشکیل خواهیم داد.   محسن جلال پور دوشنبه شب در حاشیه نشست شورای گفت و گوی دولت با بخش خصوصی در جمع خبرنگاران تصریح کرد: هنوز این اقدام شکل نهایی به خود نگرفته لذا ما نیز در این خصوص اقدامی را شروع نکردیم. وی اضافه کرد: براساس قوانین داخلی، اگر هر کشوری اتاق …