» اتاق مشترک ایران و آمریکا

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
آغاز اقدامات آمریکا برای تشکیل اتاق مشترک با ایران

آغاز اقدامات آمریکا برای تشکیل اتاق مشترک با ایران

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان آنکه آمریکایی ها اقداماتی را برای تشکیل اتاق مشترک بازرگانی با ایران آغاز کرده اند، گفت: چنانچه این اتاق مشترک شکل بگیرد ما نیز طبق قانون دو ماه پس از آن اتاق مشترک ایران و آمریکا را تشکیل خواهیم داد.   محسن جلال پور دوشنبه […]

ادامه مطلب