توافق نامه مشترك گمرك جمهوري اسلامي ايران و اتاق بازرگاني ، صنايع ، معادن و كشاورزي ايران براي اجراي سند تير پلاس امضاء شد. به گزارش روابط عمومي گمرك ايران ، مراسم امضاي توافق نامه مشترك گمرك و اتاق بازرگاني ، صنايع ، معادن و كشاورزي ايران با حضور مسعود كرباسيان رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران ، غلامحسين شافعي رئيس اتاق بازرگاني ، صنايع ،معادن و كشاورزي ايران و رافائل هيرت ، رئيس واحد كارنه تير سازمان ايرو در حاشيه كارگاه آموزشي بين المللي تير و در محل اتاق بازرگاني ايران برگزار گرديد. بنابراين گزارش ، دكتر كرباسيان در …